DISCLAIMER

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Building Concept niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen.

Verwijzingen en links naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie. Building Concept is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het (dis)functioneren van de websites van derden en aanvaard ter zake geen aansprakelijkheid. Evenmin is Building Concept aansprakelijk voor het (dis)functioneren van een link naar een website van een derde. Informatie op de websites van derden binden Building Concept op geen enkele wijze.